Månadens Vincent februari 2016 - Vincent of the Month February 2016
Månadens Vincent blir denna gång en Comet från Skåne. Ägaren besökte Britannia Rally 2015 på Hanksville Farm utanför Svalöv.
This month we select this Comet from Skåne (Scania) as "Vincent of the Month". It was seen when the owner visited Britannia Rally 2015 at Hanksville Farm outside Svalöv.