Månadens Vincent Maj 2016 - Vincent of the Month May 2016
Anders L har en i klubben ganska unik Meteor Series B 500 cc, Tillverkningen började i slutet av 1949 och den blev färdig första veckan i januari 1950. Till Sverige kom den i maj samma år tillsammans med ytterligare en handfull. Möjligen är denna den enda som fortfarande rullar i hela Norden.
Meteor kom att bli en ovanlig modell som inte tillverkades i någon stor upplaga eftersom man samtidigt tillverkade en modernare variant, Comet Series C, vilken kom att tillverkas i betydligt större antal, cirka 4000. Största skillnaden var framgaffeln med sin stora lampa, Brampton på Series B och Girdraulic på Series C. Meteor var avsedd att vara ett billigare alternativ och utöver gaffeln var det endast några få ytterligare detaljer som skilde, t.ex. avsaknaden av magnetkåpa. Propstand var ersatt med ett kombinerat nedre skärmstag/nödstöd. Dessa detaljer motiverade egentligen inte någon större prisskilnad. En trolig anledning till att modellen såldes var nog att man ville bli av med lite Series B delar som fanns på lager och inte skulle komma till användning på Series C Comet.

Vi skulle nog bli ganska förvånade om den inte dyker upp på kommande träff i Fleninge.

Our club member Anders L has a rather unusual Meteor Series B 500 cc.
Production of this very bike started in the end of 1949 and ended first week in January 1950. This bike arrived in Sweden in May same year.
Today it might be the only Series B Meteor rolling in Scandinavia.
The Meteor model eventually became quite unusual, since at the same time the more modern Comet Series C was produced, and in much greater numbers.
The most noticeable difference is the front fork, Brampton on Series B and Girdraulic on Series C.
The Meteor model was supposed to be the more economical alternative, but since only few other components differed (apart from the fork), the price difference was not significant.
A likely reason to the Meteor production might be an excess supply of Series B parts at the Works.

We would be very surprised if this bike does not turn up at the upcoming meet in Fleninge.