Månadens Vincent l 2017 - Bike of the Month July 2017
Cometen som körts från Irland till träffen i Västervik och tillbaka måste vara förtjänt av att bli utnämnd till "Månadens Vincent".
The Comet that made the trip from Ireland to our meet in Västervik and back home must be worthy to become "Vincent of the Month"