Månadens Bild Juli 2013 - Picture of the Month July 2013
Any Vincent will always be an object of interest and admiration....
En Vincent väcker alltid nyfikenhet och intresse......

Bilden publicerad med godkännande av den mest nyfikne.