Månadens Bild Mars 2016 - Picture of the Month Mars 2016
En orenoverad Rapide Series A är ingen vanlig syn! Eller kanske är det tvärtom?
Just denna maskin används i alla fall regelbundet av sin ägare, Marcus B, med liten eller ingen hänsyn till att många kanske hävdar att den borde stå på museum.
Hösten 2013 tog han sin maskin, som är tillverkad på 30-talet, på en längre resa från England via Holland, Tyskland, Danmark till Sverige och tillbaka.
Återigen en signal om att åldern på en Vincent har mycket lite att göra med möjligheten att göra långa utlandsresor. Visserligen är det väl bara sunt förnuft att ta med sig lämpliga verktyg och delar i bagaget.

Här är en närbild av motorn. Bilden togs vid hans besök hos Neville Higgins på Sveriges framsida. Det är inte svårt att förstå varför många kallade den för "Rörmokarens mardröm".
En bättre bild på A-Rapiden finns i "Månadens Bild" april 2013.

A non restored Rapide Series A is not a common sight!
Or maybe it is? This bike anyway, is frequently used by its owner, Marcus B, with little or no concern to the fact that many might think that it belongs in a museum.

During autumn 2013 he took his machine, produced in the 30-ies, on a lengthy trip from England to Holland, Germany, Denmark and Sweden, and back.
Again a testimony to the fact that the age of a Vincent has little to do with the ability to go touring abroad. Though it is only wise to carry at least some tools and spares along.

Here a close up picture of the engine from his visit to Neville Higgins in Sweden. It isn't difficult to understand why this bike was nicknamed "The Plumbers Nightmare".
A better photo of the A-Rapide is found in "Picture of the Month, April 2013".