Månadens Bild Augusti 2016 - Picture of the Month August 2016
Månadens Bild har vi fått av Calle. Han brukar vilja släpa med sig en hel del under sina resor. Här ser vi bl.a. att en fartygskätting tagits med för att kunna låsa hojen. Även ordentligt med verktyg brukar vara med på resorna, så risken att han blir stående med något som inte går att reparera på plats är ganska minimal. Bilden ovan visar när han i England köpt tre större verktygslådor och skulle frakta hem dessa. Tyvärr var det inga ryska lådor, d.v.s. som dockorna med olika storlekar så att de går att lägga inuti varandra. I stället blev det ett ordentligt torn där bak.
På bilderna nedan syns sedan hur de kom till användning och vad de, utöver verktyg, var lämpliga att lastas med.
Picture of the month is supplied by Calle who is keen on bringing a lot of stuff on his trips. Note anchor chain from a ship - very appropriate for properly locking the bike. Also a rich variety of tools is brought along to make every type of roadside repair possible.
Picture shows three hefty tool boxes just bought in England and the plan to bring them home. Unfortunately these were not shaped like Russian dolls that fit into eachother. Instead a form of tower forms at the back of the bike.
The pictures also reveal how the boxes were used as well as the alternative cargo can hold.