Månadens Bild Oktober 2016 - Picture of the Month October 2016
Flertalet av de Vincent som används till att köra med (d.v.s. till mer än att titta på) har på olika sätt modifierats, utrustats eller på annat sätt anpassats efter ägarens önskemål.

Om man nu har satt personlig prägel på Vincenten så kan det vara logiskt att även sätta personlig prägel på tankloggan. Om man då, förutom Vincent, även gillar öl och har lite Göteborgsk humor kan tankloggan bli så här.

Several of the Vincent bikes that are used for riding (as opposed to gathering dust) have ofter been modified in one way or another to their owner's taste.

And if you have now added a personal touch to your Vincent it is just sheer logic to personalise also your fuel tank logo! And if you are fond of, besides Vincents, to down a pint of beer now and then, and posses some Gothenburg-ish humour, then this may be the result!