Månadens Bild Maj 2017 - Picture of the Month May 2017
"Månadens Bild" hittar vi i en dansk lokaltidning från 1955. Härliga tag i dansk sidvagnsracing på 50-talet.

Motorcykeln, en Black Lightning, är den som Sivert senare skulle få köpa.

Mer att läsa om detta här: Århus Stiftstidene och Siverts broschyr

A nice picture from Danish Racing in the 50-ies. The picture is from a Danish local newspaper 1956.

The bike is the Black Lightning that Sivert later bought.

More to read about this: Århus Stiftstidene and Siverts broschyr