Månadens Bild Juni 2017 - Picture of the Month June 2017
John Surtees har varit aktuell i och med att han nyligen avled. Här är en bild som Sivert tog när John besökte en VOC Vincent-träff i England i augusti 1991.
John Surtees visiting a VOC Vincent Meet in August 1991.
John Surtees och Neville Higgins. Eftersom det står gott om folk i halvcirkel runt och alla tittar på dem måste det betyda att minst en av dem är en celibritet.
John Surtees and Neville Higgins in cenversation.