Månadens Vincent juni 2018 - Bike of the Month June 2018
Jimmy is a frequent traveller with his Rapide all over Europe and he is also a good photographer. That's why we have a lot of "Picture of the Month" from him. Now we realized that we never had his Rapide as "Vincent of the Month" so now it's time.
Jimmy är en flitig Vincent-åkare runt Europa och även en bra fotograf. Därför har vi fått många bilder från honom till "Månadens Bild". Den här tyckte vi också skulle platsa som en sådan, men sedan kom vi på att Jimmys vittberesta Rapide aldrig varit Månadens Vincent. Så nu är det dags.