Månadens Vincent september 2019 - Bike of the Month September 2019
Mikael K från Tyskland är en välkänd gäst på klubbens träffar. Oftast kommer han med sin Norvin som han byggt för många år sedan.
Mikael K from Germany is since long ago a welknown guest at our Scandinavian Rally. He use to turn up with his Norvin, which he built many years ago.