Månadens Bild Juli 2018 - Picture of the Month July 2018
Månadens Bild fick vi från Patrik O efter hemkomsten från träffen i Tyskland. Min kommentar var att det måste vara ett lyckoskott att få hojen så perfekt speglad i vattenpölen längst ner och att den var av proffsklass. Patrik svarade att det faktiskt var en proffsbild tagen av Mats Olofsson.

Mats Olofsson skriver en hel del i tidningen Classic Motor, så det är mycket tänkbart att det blir ett intressant 5-sidigt Vincent-reportage där inom kort. Håll därför ögonen på den tidningen!
Vi tackar Mats för att vi får använda hans bild.

Klicka här om Du vill läsa om Patriks provkörnings & inkörningsresa till Tyskland

We got this picture from Partik O, just coming home from the Rally in Germany. Our first thought was that the photographer was extremely lucky to catch this picture in perfect angle and timing to mirror the bike in the puddle and that the picture was of professional class.
Fact is that it was a professional picture taken by Mats Olofsson who is a photographer/reporter at the magazine Classic Motor. And we suspect that an article about Vincent might be in preparation there.
I Classic Motor, nr 9 2018, finns det nu ett intressant 5-sidigt Vincent-reportage med berättelsen om Patriks resa.
In the Swedish magazine Classic Motor, no 9 2018, there is now five pages about Vincent and this test-ride to Germany.