Månadens Bild oktober 2018 - Picture of the Month October 2018
Månadens Bild är från hamnen i Västervik. Vi ser en strålande glad ordförande. Troligen beror det på att han nu fått motorn på sin Comet renoverad och den är tillbaka på vägarna igen.

Om det inte vore för buffen runt halsen och byggnaden i bakgrunden (Björn Ulveus fastighet) så skulle man kunna tro att bilden var från 50-talet med den tidstypiska skutan vid kajen.

This picture is from Västervik Harbour at the Baltic Sea. We can see a very happy chairman of our club. Maybe it is because his Comet engine is now restored and back on the road.

The picture with that old ship might be thypical of the 50-ies if it wasn't for the Buff around his neck and the modern building in the background (belonging to ABBA Björn Ulveus).