Månadens Bild november 2018 - Picture of the Month November 2018
Den här bilden var aktuell som Månadens Bild redan förra månaden. Vi ville dock först kontrollera att kläderna inte betydde det otänkbara, att hela sällskapet gått över till något Mellaneuropeiskt fabrikat på tre bokstäver. Nu har vi som tur är fått klarlagt att så inte är fallet.

På bilden från en Vincent-träff i Wagrain i Österrike syns Jan, Ernie, Gill, Börje och Calle.

Before publishing this picture we had to get it confirmed that they had not done the unthinkable, converted to a Middle European motorcycle brand with a three letter name. So was not the case.

The picture is from a Vincent Meet in Austrian Wagrain and we can see Jan, Ernie, Gill, Börje and Calle.