Månadens Bild december 2018 - Picture of the Month December 2018
Calle and Börje made a trip "All ower Europe" in 2018. At Sicily, Calle's odometer passed 100.000 km. Still, no one knows how many miles/km a Vincent can survive.
Calle och Börje var på långresa hösten 2018. På Sicilien passerade Calles mätare 10.000 mil. Kanske inte just här, men bortanför kröken om vi skall vara petnoga. Än vet ingen hur långt en Vincent kan gå.