Månadens Bild september 2019 - Picture of the Month September 2019
Jan S har ibland skämtat om att det är synd att Stockholm skall ligga så avlägset. Nu skulle han även kunna påpeka att vägarna dit också kan vara besvärliga.

Nä, han ligger nog lågt med det eftersom det var hans ansvar att man hamnade på den här vägen när man skulle till träffen i Stockholm / Flottsbro. Själv skyller han på gps:en. I sällskapet ingick även Johan U, Henry R och Sivert B. Mer om detta när alla bilder från träffen blir sammanställda under "Har hänt"

Jan S was sometimes joking about that it is pitty that Stockholm is so distant. Now he might also claim that the roads there are not of decent standard.

No, he will ceep quiet about that. He was responsibe for taking some "alternative roads" to the Scandinavian Rally in Stockholm / Flottsbro. He is blaming the gps. In the group were also Johan U, Henry R and Sivert B. More about this when all pictures from the meet later are organized and published at "Annual Meets".