Månadens Vincent juni 2022 - Vincent of the Month June 2022
A Comet with Swedish history, now in England. Here is the story told by current owner:

This is my 1951 Vincent Comet which is in the final stages of restoration. The bike has an interesting history which perhaps explains its inclusion as Bike of the Month. It was shipped to Motorfirman Malte Blohm in Gothenburg from the Stevenage factory in July 1951 and had several owners until being reported scrapped (anmäldes skrotad) in December 1959. Information is then limited until in April 1966 it was bought by a student, Åke Torsten Lundh who appears to have put it back on the road again (there are several invoices for parts from Harper Engines for spares). The bike stayed in the same ownership for the next 40 years but it would appear was not being ridden. It was bought in 2012 in Gafsele in Lapland by Sune Lindberg who rebuilt it and put it back on the road when it was subsequently bought by Jörgen Rutegård in 2013 who owned it until 2018 when it was sold to a collector in the UK.

Sorry to say, the collector did not look after the bike and it was put up for auction in June 2021 along with several other vehicles from his collection. The bike had been stored in a timber workshop and was covered in sawdust (which thankfully prevented a lot of rust which may have occurred during this period. I acquired the bike at the H & H Auction which was held at the British Motorcycle Museum in Birmingham. It was not cheap but, due to it being very much in original condition, I felt it was worth the price I paid.

It joined my 1954 Triumph T100 in the workshop and has been a labour of love ever since. Mechanically the Comet is in excellent condition and very little has been done to the engine (yet!!). The majority of the work has been on the appearance. To list a few areas: All new cables, new front wheel rim, stainless steel spokes for both wheels, re-chroming of many parts, complete overhaul of the magneto, new wiring, powder coating of most of the suspension and engine mounts, new period numberplates – front and rear, overhaul of brakes including skimming of the brake drums, new brake linings, respraying of the tank, headlamp, chain guard and rear numberplate carrier.

The final push to get the bike back on the road has been delayed due injuring my knee at Christmas last year but it is now on the mend so hopefully in the next few weeks, the carburettor will be refitted along with the magneto and hopefully we will be on the road.

I must say a big thank you to Jan for his help with the SVC sticker which has been added to the rear numberplate carrier
(See Picture of the Month) which, along with an original tax disc from 1967 helps to maintain some of the bike?s Swedish heritage. As a final appeal, if any members has an old invoice or anything similar from Motorfirmen Malte Blohm showing their logo, I am trying to recreate a dealers sticker which may have been fitted to the bike when it was first sold.

Keith Goodby, Lymm, UK

En Comet med svensk historik, nu i England. Här är historien berättad av nuvarande ägare:

Detta är min Vincent Comet från 1951 som är i slutskedet av restaureringen. Cykeln har en intressant historia som kanske förklarar dess utnämnande som Månadens cykel. Den skeppades till Motorfirman Malte Blohm i Göteborg från Stevenagefabriken i juli 1951 och hade flera ägare tills den anmäldes skrotad i december 1959. Informationen är sedan begränsad tills den i april 1966 köptes av en student, Åke Torsten Lundh som verkar ha lagt tillbaka den på vägen igen (det finns flera fakturor för delar från Harper Engines för reservdelar). Cykeln förblev i samma ägo under de kommande 40 åren men det verkar som om den inte kördes. Den köptes 2012 i Gafsele i Lappland av Sune Lindberg som byggde om den och satte tillbaka den på vägen när den sedan köptes av Jörgen Rutegård 2013 som ägde den fram till 2018 då den såldes till en samlare i Storbritannien.

Tyvärr tog samlaren inte hand om cykeln och den lades ut på auktion i juni 2021 tillsammans med flera andra fordon från hans samling. Cykeln hade förvarats i en träverkstad och var täckt av sågspån (vilket tack och lov förhindrade mycket rost som kan ha uppstått under denna period. Jag köpte cykeln på H & H Auction som hölls på British Motorcycle Museum i Birmingham. Det var inte billigt men på grund av att det var väldigt mycket i originalskick kände jag att det var värt det pris jag betalade.

Den anslöt sig till min Triumph T100 från 1954 i verkstaden och har varit ett kärleksarbete sedan dess. Mekaniskt är kometen i utmärkt skick och väldigt lite har gjorts åt motorn (ännu!!). Majoriteten av arbetet har varit på utseendet. För att lista några områden: Alla nya kablar, ny framhjulsfälg, ekrar i rostfritt stål för båda hjulen, omkromning av många delar, fullständig översyn av magneto, nya ledningar, pulverlackering av de flesta fjädrings- och motorfästen, nya periodnummerskyltar - fram och bak, översyn av bromsar inklusive skumning av bromstrummorna, nya bromsbelägg, omsprutning av tanken, strålkastare, kedjeskydd och bakre nummerplåtshållare.

Den sista pushen för att få cykeln tillbaka på vägen har försenats på grund av att jag skadade knäet vid jul förra året men det är nu på väg så förhoppningsvis under de närmaste veckorna kommer förgasaren att vara ombyggd tillsammans med magneto och förhoppningsvis kommer vi att vara på väg.

Jag måste säga ett stort tack till Jan för hans hjälp med SVC-klistermärket som har lagts till på den bakre nummerplåtshållaren (Se Månadens Bild) som tillsammans med en ursprunglig skatteskiva från 1967 bidrar till att bevara en del av cykelns svenska arv. Som ett sista överklagande, om några medlemmar har en gammal faktura eller något liknande från Motorfirmen Malte Blohm som visar sin logotyp, försöker jag återskapa en återförsäljares klistermärke som kan ha monterats på cykeln när den först såldes.

Keith Goodby, Lymm, UK