Månadens Vincent september 2022 - Vincent of the Month September 2022
Lars B K från Danmark kom till Sjögestad på sin Black Prince. Att det är årsmodell 1955 är inte så svårt att gissa. Webmaster tog några bilder, men de blev otrevligt mörka, så Lars fick rulla ut hojen och ta egna bätre bilder.

Importeret til Danmark i marts 1972 af Jens Bang Pedersen med 12086 miles på tælleren.
Kørte rally i Canada i 1977.
Ny ejer i 1986: Poul Jørgensen der deltager med den ved SVC træf i 1986 og 1987.
Ny ejer i 2009: Lars Klitgaard. Da 21409 miles. Deltager ved SVC træf i 2011, 2012 og 2022. Nu 27311 miles.
Er "matching number", noget slidt finish med megen patina

Lars B K from Denmark came to Sjögestad on his Black Prince. That it is model year 1955 is not so difficult to guess. The webmaster took some pictures, but they became unpleasantly dark, so Lars had to roll out the bike and take his own better pictures.

Imported to Denmark in March 1972 by Jens Bang Pedersen with 12086 miles on the counter.
Raced rally in Canada in 1977.
New owner in 1986: Poul Jørgensen who participates with it at SVC meetings in 1986 and 1987.
New owner in 2009: Lars Klitgaard. Since 21409 miles. Participates at SVC meetings in 2011, 2012 and 2022. Now 27311 miles.
Is "matching number", somewhat worn finish with much patina

Ready for the trip home from Sjögestad to Denmark.
Klar för hemresan från Sjögestad till Danmark.