Månadens Vincent oktober 2022 - Vincent of the Month October 2022
The club's new Danish member, Lars F, turned up at the Scandinavian Vincent Rally at Sjögestad with this well polished 1948 Rapide Series B.

However, the bike seems familiar, surely it is the same Rapide that we had as Vincent of the Month in December 2013? Lars has bought it from E Henneberg so that may be true.
We don't usually appoint the same bike twice as Vincent of the Month, but same bike, new owner, then it might be ok. Another reason for appointing the same bike twice can be memory problems where you have forgotten that it has already been included (may have happened?).

Klubbens nya danske medlem, Lars F, dök upp på Sjögestadsträffen med den här välputsade Rapide Series B 1948.

Hojen verkar dock välbekant, nog är det väl samma Rapide som vi hade som Månadens Vincent i December 2013? Lars har köpt den av E Henneberg så det kan stämma.
Vi brukar inte utse samma hoj två gånger som Månadens Vincent, men samma hoj, ny ägare så blir det ok. En annan anledning till att utse samma hoj två gånger kan vara minnesproblem där man glömt att den redan varit med (har kanske hänt?).