Månadens Vincent juli 2024 - Vincent of the Month July 2024
En jordfräs..

Det är alltid spännande att åka på en Vincent-träff och kolla om det kommer någon på en Vincentvariantl man aldrig sett tidigare. Och på årets träff "Isle of Møn" gjorde det faktiskt det. LBK rullade in på en Versatiller och ställde upp den för gruppfotot bland alla de andra svarta Vincent, Torbjørn N är ägaren. En joirdfräs med Vincent 75 cc tvåtaktsmotor ser man inte så ofta på en mc-träff.

Visserligen är det bara motorn som är Vincent, Motor Gardner har byggt resten, men den är ju ändå lika mycket Vincent som en Egli eller Norvin.....

A cultivator

It's always exciting to go to a Vincent Rally and see if anyone comes on a Vincent variant you've never seen before. And at this year's Scandinavian Rally "Isle of Møn" it actually did. LBK rolled in on a Versatiller and set it up for the group photo among all the other black Vincent, Torbjørn N is the owner. A jcultivator with Vincent 75 cc two-stroke engine you don't see that often at a motorcycle meeting.

Admittedly, only the engine is Vincent, Motor Gardner has built the rest, but it is still as much Vincent as an Egli or Norvin, isn't it?.....