Månadens Bild februari 2022 - Picture of the Month February 2022
Best friend of the cyclist must be a motorcycle. Here is the proof. If now the Vincennt rider gave some throttle to reach "the Ton" I guess that the front whel might be dangerously light.
Cyklistens bästa vän är motorcyklen. Här är det bevisat. Skulle nu Vincentföraren lyckas gasa upp till 160 "the Ton" gissar jag att framhjulet blir ostadigt lätt.