Månadens Bild mars 2022 - Picture of the Month Mars 2022
Den här härliga bilden har vi fått från Richard Adams. Först såg vi bilden på Facebook och impades av anblicken av så mycket rött och så många mastiga mätare. Måste nästan vara svårt att hålla blicken på vägen. Hojen ar utställd på Bristol Show. Tack Richard för det.
We got this picture from Richard Adams. First sight was at Facebook and we were stunned of so much red and so many impressive clocks. Must be hard to keep the eyes on the road and not down there. The bike was exhibited at Bristol Show. Thank You Richard for letting us use Your pictures.