Månadens Bild april 2022 - Picture of the Month April 2022
Den här härliga bilden har vi fått från Lars N nere i Blekige. Här är hans berättelse:

När jag köpt min Rapid i början på 1990 talet, berättade jag för min kompis Johnny, att den troligen kom här nerifrån K-län som ny.
Han mindes då ett litet foto som han hade sett hos sin farmor när han var liten.
Han åkte dit och hittade detta fotot från sommaren 1954 med Rapiden endast några månader gammal, sin far och ägarens spätta. Poserande vid smällestenen (mc parkeringen) hemma hos sin farmor.
Den har sedan dess varit på resa, M4131, B18807, A79, Z824, A511, och nu tillbaka till utgångspunkten i K-län.

Hälsningar Lars

We got this beautiful picture from Lars N down in Blekige. Here's his story:
When I bought my Rapid in the early 1990s, I told my friend Johnny, that it probably came from down here K-county as new.
He then remembered a little photo he had seen at his grandmother's house when he was a child..
He went there and found this photo from the summer of 1954 with the Rapide only a few months old, His father and the owner's pet. posing at the Bang Stone (motorcycle parking lot) at his grandmother's house.
It has since been on the road, M4131, B18807, A79, Z824, A511, and now back to the starting point in K-county.

Regards Lars