Månadens Bild maj 2022 - Picture of the Month May 2022
En Vincennt får alltid uppmärksamhet och väcker intresse. Det gäller även, som i det här fallet, en Norvin.
Men vad är det som händer här? Vem är det? Vad gör han? Mår han inte bra eller är det något han detaljgranskar? Kanske försöker han se om det verkligen inte finns några oljedroppar på marken. Innan Norvinen renoverades var det ju alltid oljedroppar där.
A Vincennt always gets attention and arouses interest. It also applies, as in this case, to a Norvin:
But what's going on here? Who is it? What is he doing? Isn't he feeling well or is it something he's reviewing in detail? Maybe he's trying to see if there really aren't any oil droplets on the ground. Before Norvinen was renovated, there were always oil drops there.