Månadens Bild september 2022 - Picture of the Month September 2022
Sture F har gott om Vincent. Eftersom han även har en verkstad för tyngre fordon så kan han ju med lite innovationsförmåga klara sig utan mc-lyftbord för att få bekväm arbetshöjd när det skall skruvas
History repeats itself. At the 2015 Scandinavian Vincent Rally in Olofström, we participated in Nostalgia Festival in Ronneby. Then we got Neville to test Mats B's Vincent Chopper.
It's not just Sture who resort to slightly unconventional working methods. Here it is the webmaster who builds Norvin and is ready for the first engine start. Since the oil system is a bit "special" with an additional oil tank under the engine, between the frame pipes, he wants to be sure that the oil will arrive directly without air pockets in the system.
Det är inte bara Sture som tar till lite okonventionella arbetsmetoder. Här är det webmaster som bygger Norvin och är klar för första motorstart. Eftersom oljesystemet är lite "special" med en extra oljetank under motorn, mellan ramrören, vill han vara säker på att oljan kommer fram direkt utan luftfickor i systemet.