Månadens Bild november 2022 - Picture of the Month November 2022
Förra månadens "Månadens Bild" bjöd ju på regn och rusk och nu i november när det är höstmörker ute kanske vi behöver en bild som lockar till nästa sommar.
Bilden hittades i datorns gömmor utan någon beskrivning, men att Jimmy C är inblandad är nog ingen dålig gissning.
Last month's "Picture of the Month" offered rain and rain and now in November when it is autumn darkness outside, we may need a picture that attracts next summer.
The image was found in the computer's hideouts without any description, but that Jimmy C is involved is probably not a bad guess.