Månadens Bild december 2022 - Picture of the Month December 2022
Jimmy C is a prolific supplier of nice pictures from all his travels.
Here's a picture from a Sardinia trip where it seems like he slept over and parked in the "Blue Light District". Could it be here that the Blue Oyster Club is located so that it is some sort of equivalent of the "Red Light District"? .

The webmaster himself actually has his own experience of hotels and parking in the "Red Light District". Anyone who is filthy curious can read about it by clicking here.

Jimmy C är en flitig leverentör av fina bilder från alla sina resor..
Här är en bild från en Sardinien-resa där det verkar som om han sovit över och parkerat i "Blue Light District". Kan det vara här som Blue Oyster Club ligger så att det är någon sorts motsvarighet till "Red Light District"?

Själv har webmster faktiskt egen erfarenhet av hotell och parkering i "Red Light District". Den som är snuskigt nyfiken kan läsa om det genom att klicka här.