Månadens Bild januari 2023 - Picture of the Month January 2023
Den här bilden på en stackars Vincent har vi fått från Calle.
Vi vet inte riktigt vad den föreställer, men det är säkert en lååång historia.
This picture of a poor Vincent we got from Calle.
We don't really know what it represents, but it's surely a looong story.