Vi kör på maskiner som är i pensionsåldern och har haft ett hårt liv i händerna på gasglada ägare. Den sista Vincenten byggdes 1955 och flera är från slutet av 40-talet. Många kördes långt och i modernt trafiktempo till och från träffen, de med längst väg att åka kom från England. Då är det trots allt förvånansvärt att inte fler problem uppstår (eller rapporterats). Inte många andra fabrikat av den åldern skulle klara den typen av körning idag.

We ride machines that should have retired long ago, and some bikes live a hard life in the hands of gas happy owners. The last Vincent was built in 1955 and many of the bikes present at the Rally were manufactured in the 40-ies. Many of them had covered a long way at modern traffic pace to come here, with England as the most distant starting point. Bearing all this in mind, it is nothing less than strange that not more problems have been reported. How many other motorcycle brands from those days can stand up so well to this type of strain?

INCIDENT REPORT 1
Ordförande Mats skulle ha åkt på sin Comet. Magneten hade varit på renovering och kom fram "just in time". Det visade sig dock strax före avresan att en kolvbult var i dåligt skick och tiden skulle inte räcka för att reparera skadan.
I stället fick Mats ta sin Soichiro VTR 1000 SP2. Mats funderar på att byta upp sig till en Vincent 1000 cc och Hondan med sin 1000 cc v-twin är ett steg i att vänja sig vid att köra potent twin.
Chairman Mats had planned to go on his Comet. But the magneto was being repaired and even if it returned just in time, a second problem occured. The gudgeon pin was not Ok and time was not on Mats' side to carry out a repair. Instead Mats jumped onto his Soichiro Honda VTR 1000 SP2.
Mats is currently nursing thoughts on getting a Vincent 1000 and the Honda could be one way of getting used to a potent V-twin.
Ingenting, absolut ingenting, kan stoppa en Vincent-entusiast !!!

Nothing, absolutely nothing, can stop a Vincent Enthusiast !!!

Välj träff Nästa bild