Vi kör på maskiner som är i pensionsåldern och har haft ett hårt liv i händerna på gasglada ägare. Den sista Vincenten byggdes 1955 och flera är från slutet av 40-talet. Många kördes långt och i modernt trafiktempo till och från träffen, de med längst väg att åka kom från England. Då är det trots allt förvånansvärt att inte fler problem uppstår (eller rapporterats). Inte många andra fabrikat av den åldern skulle klara den typen av körning idag.

We ride machines that should have retired long ago, and some bikes live a hard life in the hands of gas happy owners. The last Vincent was built in 1955 and many of the bikes present at the Rally were manufactured in the 40-ies. Many of them had covered a long way at modern traffic pace to come here, with England as the most distant starting point. Bearing all this in mind, it is nothing less than strange that not more problems have been reported. How many other motorcycle brands from those days can stand up so well to this type of strain?

INCIDENT REPORT 3
När Jan S skulle köra ombord på färjan Trelleborg - Travemünde slutade kopplingen att frikoppla. OBS! Ingen Vincentkoppling utan en Norton-hybrid. Per telefon fick jag bekräftat att Michael B skulle hämta mig vid färjan när den ankommer på fredag morgon, så hojen knuffades ombord. En pinne i kopplingscentrum som sitter inne i en av de tre fjädrarna hade gått av, varpå tryckplattan ställde sig på snedden. I färjeterminalen i Travemünde försökte jag köra ut hojen, men då gick ytterligare en pinne av. Norvin lastades i Michaels skåpbil och det var sedan bara några kilometer till träffen. Framme strax efter 8:00 på morgonen hade vi sedan gott om tid att reparera.
On entring the ferry from Sweden, Jan S discovered that his clutch was not OK. It is here rather important to point out that this is a Norton clutch, not a Vincent one! Of course!
Jan luckily got a confirmation that a rescue team (Michael B) would wait for him on the German side, and decided to continue.
A stud was broken in the clutch centre and on trying to disembark, another one broke. But help was at hand on the German shore, and the transport made it safely to Brodten early Friday for further dissection and repair.
Först försökte jag ta bort kopplingscentrum för att kunna ta det till en verkstad för att få det ihopsvetsat, men muttern satt stenhårt. In till Lübeck för att köpa en elektrisk muttermaskin, men inte heller detta hjälpte trots att Jimmy var framme med en blåslampa och värmde. Evald H, som modifierat kopplingen, kunde berätta vad det var för gängor och med en "grispitt" fick vi ur resterna av pinnarna och kunde låta kopplingscentrum sitta kvar. Två vanliga M8 bultar som låstes med tråd fick bli lösningen. Norvin fungerade sedan perfekt både på utflykten och på resan hem.
To remove the clutch centre a lot of manual force was applied, then a power tool, then a torch for heating. Did not help a bit.
But the inventor of the clutch, Mr Evald H, was at hand and it was decided to use bolt extractors on the ailing parts, and leave the clutch centre sitting. This worked fine. A couple of M8 bolt were suggested as replacements and these were drilled by Lennart P and secured by wires from Anders L. It worked a treat during the rally and all the way home!
Det var många som på ett eller annat sätt hjälpte till och förtjänar ett tack.
Many gave some help, in one way or another, and deserves many thanks.
Michael B Transport från färja Transport from ferry
Gerd A Transport från färja Transport from ferry
Jimmy C Lån av värmare m.m. Lending of heater & more
Evald H Info om gängor Info about treads
Olof Ö Skjuts till järnhandel Lift to hardware store
Anders Lö Låstråd m.m. Locking wire and more
Erich K Lån av verktyg Lending of tools
Ernst H Goda råd Good advices
Lennart P Borrat små hål Drilling small holes
Vaktmästaren The hotel Lån av borrmaskin Lending of drilling machine
Ingenting, absolut ingenting, kan stoppa en Vincent-entusiast !!!

Nothing, absolutely nothing, can stop a Vincent Enthusiast !!!

Välj träff
Föregående bild Nästa bild