Vi kör på maskiner som är i pensionsåldern och har haft ett hårt liv i händerna på gasglada ägare. Den sista Vincenten byggdes 1955 och flera är från slutet av 40-talet. Många kördes långt och i modernt trafiktempo till och från träffen, de med längst väg att åka kom från England. Då är det trots allt förvånansvärt att inte fler problem uppstår (eller rapporterats). Inte många andra fabrikat av den åldern skulle klara den typen av körning idag.

We ride machines that should have retired long ago, and some bikes live a hard life in the hands of gas happy owners. The last Vincent was built in 1955 and many of the bikes present at the Rally were manufactured in the 40-ies. Many of them had covered a long way at modern traffic pace to come here, with England as the most distant starting point. Bearing all this in mind, it is nothing less than strange that not more problems have been reported. How many other motorcycle brands from those days can stand up so well to this type of strain?

INCIDENT REPORT 5
En tysk Comet-åkare fick problem med sin BTH magnet.

Magneten på bilden är dock en annan och helt oskyldig.

A german owner of a Comet got problems with his BTH Magneto.

The magneto in this picture is another one and completely innocent.

Ingenting, absolut ingenting, kan stoppa en Vincent-entusiast !!!

Nothing, absolutely nothing, can stop a Vincent Enthusiast !!!

Välj träff
Föregående bild