En röd Comet från Danmark. Eftersom den är strokad och på mer kubik bör den kallas Comet+. Räkna gärna antalet flänsar på cylindern.

A red Comet from Denmark. Stroked and bigger engine should give it the name Comet+. You can count the number of fins at the cylinder.

Välj träff
Föregående bild Nästa bild