Text in english
Hassela 1979
Klicka för att läsa om träffen i Hassela
Klicka för att kolla bilden Klicka för att kolla några av deltagarna
Kolla bilden Kolla bilden
Kolla bilden Kolla bilden
Kolla bilden Kolla bilden
Kolla bilden Kolla bioden