Egli-Vincent (Egli ram & Vincent motor)
Tävlingsföraren Fritz Egli i Schweiz byggde en genialt enkel ram till sig själv. Den blev så lyckad att han i slutet på 60-talet startade tillverkning av ram-kit och kompletta maskiner. På så sätt fick Vincentmotorn nytt liv
SHan höll på med etta tills tillgången på begagnade motorer började sina. Andra kom dock att fortsätta att bygga Egli-Vincent, både med och utan licens från Fritz. Idag går det att köpa nya Egli-Vincent med nytillverkade motorer.