---
Det blev ju ingen träff 2020. Vi skjuter därför upp den Stora Jubileumsträffen till 2021, samma plats, samma upplägg och samma helg, 11 -– 13 juni. Sivert hade hittat några av Sörens papper som visade på att klubben nog inte blev ordentligt bildad innan 1971, så egentligen blir det kanske mer korrekt att fira jubileum nästa år
Det här har vi väntat på i 50 år, så missa inte detta!
50-årsjubileum med träff på samma plats som den första träffen 1971. Klubben bildades 1970 av Sören Skoog från Jönköping och några andra och växte snabbt till att bli en Skandinavisk klubb. Sören svarade under många år både för klubbtidningen och för reservdelsförsörjningen, så Jönköping blev ett centrum för Vincent. Den första träffen anordnades just på den här campingen 1971. Premiärträffen samlade 13 deltagare på 9 hojar.

Extra roligt om många av de gamla medlemmarna dyker upp och att vi samlar rekordmånga Vincent.

Träffvärdarna Henry R, Roland M och Sivert B hälsar Dig välkommen.

ANMÄL DIG
Anmälan senast 2021-04-26 till Henry Riedel, tel. 072-2256297, 0320-211271 eller mail henry.riedel@hotmail.com
Anmälningsavgiften beräknas preliminärt till 1.950:- SEK (2020 års priser) och den får vi fastställa i början på nästa år, så avvakta med betalningen till vi vet definitivt. I anmälningsavgiften ingår en jubileumströja. Ange därför i anmälan önskad storlek (S, M, L, XL eller XXL).
Från Sverige betalar Du till Henrys bankkonto i SEB 5102 34 487 34
För att slippa bankavgifterna vid utlandsbetalningar kan betalningar från Danmark samlas ihop på Jimmys bankkonto, så ordnar han betalningen.
Du betalar i Danska Kronor till Den Danske bank, reg. 4085, konto 3321018815. Beloppet fastställs senare.
Vid betalning efter 20 april måste Du göra en utlandsbetalning till Henry på SEK 1950:- som nedan
Betalningar från övriga utlandet sker genom överföring till IBAN: SE4550000000051023448734 BIC: ESSESESS
I avgiften ingår 2 nätter i 4-bädds stuga, 2 frukost, middag fredag och lördag kväll (dryck betalas av var och en) samt en jubileumströja och jubileumsdekal. Sängkläder och slutstädning ingår också.

Vid efteranmälning kan det inte garanteras stuga tillsammans med övriga och avgiften kan bli en annan. Jubileumströjan kommer bara att finnas för de som anmäler sig i rätt tid.

TRÄFFPLATSEN
First Camp Hökensås
Campingen
Hökensås Sportfiske
Sportfiske
First Camp Hökensås
Hökensås är ett stort område, nästan 10 mil långt på en bergsryggväster om Vättern, med naturvårdsområden och ett flertal sjöar med goda fiskemöjligheter. Dessa är mycket populära i sportfiskekretsar.

Vi kommer att bo i 4-bädds stugor på campingen. Träffvärdarna kommer att med erfarenhet och visdom på lämpligt sätt fördela stugorna bland deltagarna. Har Du särskilda önskemål om vem Du vill dela stuga med kan Du framföra det vid anmälan. Vi har preliminärbokat stugorna 1 till 17 samt 46 till 48 (rödmarkerade på kartan nedan).
För frukost, möten och middagar har vi tillgång till Gästhuset (nr 3 på kartan).

Nere vid infarten finns butik, café, pub och minigolfbana. Där ligger även Hökensås Sportfiske som kan hyra ut fiskeutrustning och sälja fiskekort till de många småsjöarna i området. Det finns även 4 vandringsleder i anslutning till campingen.

HITTA DIT
Adressen är First Camp Hökensås, Håkängen 1, 522 91 Tidaholm. Telefon 0502-23053

Enklast att hitta dit är om Du kör väg 195 som går mellan Jönköping och Hjo på Vätterns västra sida. I Brandstorp svänger Du västerut i korsningen vid Qstar bensinstation. Kör 8,6 km och tag sedan vänster. Campingen ligger på höger sida efter 600 meter. Det finns två campingar ganska nära varandra utmed vägen, så kör Du för långt kommer Du till fel camping och hittar inte så många Vincent där. Vi håller till på den norra av dessa.

Om Du inte vill göra det enkelt för Dig, utan väljer att försöka hitta dit på småvägar kan Du säkert få något tips bland utflyktskartorna nedan. De skall gå att skriva ut.

Inne på området skyltar vi till våra stugor. Kör till stugan längst upp och vinka till alla som redan kommit när Du kör förbi. Där uppe finns nycklar och incheckning. Därifrån kan Du sedan rulla ner till rätt stuga utan att slita på högerbenet.

PROGRAM
Fredag 11 juni 2021
- Ankomst
- Däcksparkning och mingel.
- 19:00, Grillbuffé i Gästhuset
- Därefter val / planering av morgondagens utflykt

Lördag 12 juni
- 08:00 - 10:00, Frukost
- Förmiddagen, "On Your Own Rides". Utflykt till valt utflyktsmål eller stanna kvar och ta det lugnt.
- 12:00 - 14:00, Lunchstopp på lämpligt matställe eller på campingen.
- 18:00, Scandinavian Vincent Clubs Årsmöte i Gästhuset och prisutdelningar
- 19:30, Middag i Gästhuset. Förrätt (Toast Skagen) och varmrätt (fläskfilé) samt kaffe & kaka

Söndag 13 juni
- 08:00 - 10:00, Frukost

- Hemfärd

UTFLYKTER
Flera utflyktsalternativ. Det kommer inte att bli en gemensam utflykt där alla åker i en stor grupp
Du komponerar själv Din utflykt genom att välja ett av alternativen, eller stanna kvar på campingen och ta det lugnt. Vi kan då åka i mindre grupper som är lättare att hålla ihop. På fredagkvällen kan vi planera och välja hur var och en vill åka. Föråkare / vägvisare kommer att finnas till några av de utflykter som lockar flest deltagare.
På träffplatsen kommer bil & släp att finnas om någon skulle behöva hämtning eller assistans.

Om Du lockas av mer än en utflykt, eller är intresserad av fiske kan Du komma redan på torsdagen och boka en extranatt. Du bokar denna direkt med campingen på tel 0502-23053. Några av utflyktsmålen (t.ex. de mer avlägsna) kan givetvis besökas under fredagen på vägen till träffen eller på hemvägen om Du vill beta av två.

Vill Du göra en liten utflykt i området kan Du redan nu få tips om de utflykter vi tänker använda. Kanske något att besöka på vägen till / från träffen. Kolla redan nu
ÅRSMÖTE
Kallelse till Årsmöte i Scandinavian Vincent Club, First Camp Hökensås, 2021-06-12

Dagordning:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ordförande öppnar årsmötet
Justering av röstlängd / medlemslista
Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Fastställande av dagordning
Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll
Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
Val av styrelseledamöter
- ordförande på ett år
- sekreterare på ett år
- kassör på ett år
- övriga styrelseledamöter på två år (i tur för omval: Börje K och Jimmy C)
Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år.
Val av två ledamöter i valberedning för ett år.
Behandling av styrelsens förslag, inkomna motioner och eventuella förslag till stadgeändringar.
Fastställande av medlemsavgift, uppbördstermin samt budget för kommande verksamhetsår
Kommande års träffar, plats för årsmöte och eventuella andra aktiviteter
Övriga frågor
Mötets avslutande