Invitation to the Amber Rally in Poland, 18 - 23 May 2020
combined with a "CalleTour", before or on the way back home.
Intresset för denna träff verkar vara stort och många har hört av sig till Calle. I och med att det går flera färjor till Polen från Sverige så blir det lätt att ta sig dit. Calle har signalerat att han planerar en "CalleTour" antingen på vägen dit eller hem efter träffen med resa genom de Baltiska staterna. Kontakta honom om detta.
Rumspriserna har redan justerats upp med 5 PLN (se anmälningsformuläret). Ytterligare justeringar av rumspriserna kan inte uteslutas

It looks like it will be a big interest in this Rally among Scandinavian Vincent riders. There are several ferry lines connecting Sweden and Poland, so it will be easy to get there. Calle might arrange a "CalleTour" eihter before or after the rally with a trip through the Baltic states.
The prices for the rooms differs 5 PLN with the included in the invitation, see the form. Further adjustments of room rates are possible.

Anmälningsformulär
Booking List
Bokningsformulär
Booking Form