Böcker, foton och broschyrer m.m. som skall auktioneras ut på Jubileumsträffen

Göran Anderberg i Helsingborg har varit verksam i mc-branschen i många år och samlat på sig en hel del, även en del med Vincent-anknytning. Han säljer gärna till våra klubbmedlemmar.

Nu har klubben köpt in hela paketet och tanken är att dessa böcker skall säljas till medlemmarna på Hökensåsträffen.

- Reservdelskataloger, 2 st.......................... ..........<se boken>

- En pärm med div. reportage & tillbehör

- Bok, Super Profile, Vincent Twin, Bickerstaff.....<se boken>

- Bok, Buyers Guide, Zachary Miller, 2 st..............<se boken>

- Verkstadshandböcker, 3 st...................................<se boken>

- MC-Nytt april 1964, Vincentreportage.................<se reportaget på "Pressklipp">

- MC Veteranerna, Vincentreportage.....................<se reportaget på "Pressklipp">

- Bok, Manual, Bruce-Main Smith...........................<se boken>

- Dekaler till sidokåpa

- Bok, Built for Speed, John Griffith

- Bok, Vintage Years at Brooklands

21-04-11