Norvin 500 cc till salu.

Annonsen finns på Köp & sälj sidan. Här är fler och aktuella bilder

Norvin 500 cc for sale.

The ad is on the Buy & Sell page. Here are more and current pictures.