Scandinavian Vincent Club - Bildgalleri
Vet 'Ni hur den första Black Knight kom till? Jo, man lät drottning Elizabeth adla en vanlig Rapide.
The very first Black Knight was created by letting Queen Elizaheth knight a Rapide into a Black Knight.