Månadens Vincent Oktober 2013 - Bike of the Month October 2013
Det finns många riktigt fina Comet här i Skandinavien, men visst blir hojen vackrare med den här bakgrunden.

Hojen tillhör en medlem i Lone Star VOC i Texas.

There is a lot of very nice Comet here in Scandinavia, byt for sure, it will look even more butiful in front of this background.

This bike belongs to a wellknown Vincent-man of Lone Star VOC, Texas.