Månadens Vincent Mars 2014 - Bike of the Month Mars 2014
Månadens Vincent får bli den här Cometen. Bilden har skickats in av Jörgen Rutegård. Vi vet inte så mycket mer än vad som framgår av bilden. Eftersom det står "US Mail" på plåtlådan är den säkert från USA.
Den verkar vara ganska nära original - blinkers, förlängt kedjeskydd och varvräknare är några av modifieringarna.
This nice Comet must be the "Bike of the Month". We got the picture from Jörgen Rutegård, who found it on the web. We don't know much more than what the picture shows, but as there is a text "US Mail" on the box, we guess that it is from the USA.
Almost original - indicators, extended chainguard and rev-counter are some of the small modifications.