Månadens Vincent Juni 2014 - Bike of the Month June 2014
Vindian, samarbetet mellan Vincent och Indian som aldrig blev. Synd att projektet inte fullföljdes. Det kunde ha gett bägge företagen chansen att kunna fortsätta sina verksamheter. Tidningen Classic Bike (den svenska) hade i nr 4 2014 en intressant artikel om just detta.

Vindian, the collaboration between Vincent and Indian that was never realized. If it had been, maybe both companies might have survived ...