Månadens Vincent Februari 2015 - Bike of the Month February 2015
Den kanske mest välkända Vincenten inom klubben borde nog vara Nevilles Jindivik. Också välkänd i Varbergs sommarstugeområden..... (klicka här för en kort Youtube-video)
Nevilles Jindivik must probably be the most welknown Vincent within the Club.
(click here to see a short Youtube-video)