Månadens Vincent Maj 2015 - Vincent of the Month May 2015
Månadens Vincent får bli en inom klubben välkänd race-hoj, Nevilles "The Heap". Ute på banan lär den kunna vara fruktad bland yngre förare (inte så snabba som de önskar) på moderna hojar. Det finns inget mer förnedrande än att bli omkörda av en hoj från 50-talet med en ännu äldre förare.... Kanske bäst att ta en paus i depån när den är ute.
This month we select Nevilles "The Heap" to be Vincent of the Month.

This bike might be a terror for younger drivers (not so fast as they wish) with modern bikes. There is nothing more humiliating than beeing passed by a bike from the 50-ies with a still older driver.... Maybe better to take a break in the paddock while he is on the track..