Månadens Bild Februari 2013 - Picture of the Month February 2013
Man måste inte lyda Calles enträgna uppmaning om att åka till en rejäl vinterträff som Elefantrallyt för att bevisa eventuella släktband till någon gamal viking som rest på t.ex. Grönland. Om man bor här en liten biit upp i Skandinavien kan man få snöerfarenhet på hemmaplan. De som brukar åka på klubbens träffar känner säkert igen att det här är Jörgens Black Prince.
You don't have have to obey Calle and suffer the cold drive down to Elephanten Treff just to show that Your ancestors might have been vikings traveling to Greenland. Living up in Scandinavia You might find snow enough to get some winter experience at home. Here is a Black Prince belonging to Jörgen.