Månadens Bild Maj 2013 - Picture of the Month May 2013
Vincent Black Shadow är känd får sin väldimensionerade hastighetsmätare med en något optimistisk skala (går till 250 km/t). Den här sitter på en Egli-Vincent, men bara tillfälligt och utan att ägaren hade välutvecklat själv-hävdelsebehov. Orsaken är snarast den tradition som hålles vid liv på de årliga klubbträffarna där något lagom elakt jävulsskap brukar utföras nattetid mellan fredag och lördag. Ansvariga misstänkes vanligen komma från trakterna runt vitsarnas stad i Sverige, Göteborg.
Vincent Black Shadow is known for is large speedometer, also usable as windshield. The scale is also made to impress on small children (150 Mph). This one was found at an Egli-Vincent. Not because the owner needed an ego booster, but because of the jokes that normaly take place during night at the club meet.