Månadens Bild Maj 2013 - Picture of the Month May 2013
Nu är det snart juni och ingen bra bild på lager. Vad göra? Hum, varför inte vrida huvudet 90 grader åt höger, där hänger ju en tavla på kontorsväggen där hemma som kanske går att fotografera av? Sagt och gjort (efter att antal försök med störande ljusblänk) så har vi detta foto.

Tavlans namn är "Vincent & Vincent" och föreställer dels Vincent van Gogh och även motorcykeln Vincent. Målningens skapare är Piotr Lopalewski. Förutom konstnär är han även engagerad i det polska flygvapenmuseumet. Samarbetar en del med den svenske konstnären Bob Matson, även han är känd för sin fordonskonst. Om Du vill beställa en målning med t.ex. Din Vincent kan Du kontakta Bob Matson så ser han till att antingen han själv eller Piotr förevigar det Du vill bevara. Här är mer om Bobs konst.

Nu gäller det att samla fler foton som kan platsa som "Månadens Bild". Vi får väl hoppas att någon gör något dumt eller intressant på Klubbträffen i Grenå. Kameran kommer att vara med.......

Soon June and no good picture in stock. What to do?. Why not turning the head 90 deegree to the right? Tere is a painting on the home office wall that might be possible to photo. Done! (but after a number of tries with blending light).

The name of the painting is "Vincent & Vincent" where You can see Vincent van Gogh and the Vincent motorcycle. Artist is Piotr Lopalewski. As well as painter he is also a crew member of the Polish Air Force Museum. He is cooperating with the swedish painter Bob Matson.