Månadens Bild December 2013 - Picture of the Month December 2013
Månadens Bild måste inte vara på en Vincent. Det kan också vara något annat att förfasa sig över. Här har vi en alldeles fasansfull motorcykel, men Ni kan vara lugna - Ni kommer inte att möta den på vägen. Säkert är det ett fotomontage. Bilden användes ursprungligen i en annons för Speed Channel Cable TV Network och många har troligen sett den förr. Bl.a. så hängde den som planch på väggen i Eagle Riders klubbstuga för några decennier sedan.
Picture of the Month must not always be a Vincent. If could also be something else to be upset about. Here is a terrible motorcycle, but don't worry - You would not meet this one on the road. For sure it is a photo montage. The picture was originally made for an advertisement for Speed Channel Cable TV Network and has been seen around. Some decades ago it was found on the wall of a local motorcycle club in Borås.