Månadens Bild Februari 2014 - Picture of the Month February 2014
Månadens Bild föreställer en inspirerad John Surtees på vad som förefaller vara en ganska standard Black Shadow. Kan det ha varit han som uppfann knäskrapet? Detta borde ha varit ganska ovanligt på 50- och 60-talet, varken Ago eller Mike-the-bike hade den körstilen.

Vi tackar Jörgen Rutegård för att han skickat in bilden.

This is a picture of a very inspired John Surtees riding a (what it looks like) rather standard Black Shadow. Is he the inventor of "knee-drag"? Not very common in the 50- and 60-ies, not even Ago or Mike-the-Bike had that riding-style.

We thank Jörgen Rutegård for sending us this picture.