Månadens Bild Januari 2015 - Picture of the Month January 2015
Att idag skjutsa bruden till bröllopet på en Vincent är kanske det coolaste man kan tänka sig. Hur det var på 60-talet är kanske lite mer osäkert. Det verkar dock som om äktenskapet började bra: det regnade inte.

Man kan även konstatera hur praktiskt det var med de inkapslade D-maskinerna. Även ljusa kläder fick en chans att slippa bli neroljade och risken för att löst sittande kläder skulle dras in i kedjedrev minskade.

Giving the bride a ride to the wedding on a Vincent might be very cool today. But how was it during the 60-ies? The merriage seem to start very well: it did not rain that day.

We can also see the advantages with Series D machines. Also white clothes are protected from oil around engine / transmission and there is no danger of getting loose clothes into chains and sprockets.